Grupos de trabajo-eu

Lan-Taldeak

Segurtasun Sailak Udaltzaingoak koordinatzen ditu, hargatik eragotzi gabe udaltzaingoek toki-erakundeekiko duten mendekotasun organikoa eta funtzionala, eta Euskadiko Udalen Elkarteak –EUDEL- badu lehentasunen artean udal-autonomia defendatzea; hau da, tokiko gobernuek tokiko gai publikoak antolatzeko eta kudeatzeko duten eskubide eta gaitasun eraginkorra. Segurtasun Sailak eta EUDELek 2010ean, 2010ean lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten Udaltzaingoen arloan.

Hitzarmen honen xedea Segurtasun Sailaren eta EUDELen arteko lankidetza-esparru egonkor bat ezartzea zen, Udaltzaingoen lankidetzarenaren arloan. Lankidetza aktibo horrek ezar zitezkeen lan-mekanismoetan benetan eta eraginkortasunez parte hartzean zetzan; hala nola, lan-taldeetan edo lan-mahaietan, aditu-taldeetan edo hitzarmenaren xedea behar bezala betetzeko adostasunez zehaztu zitezkeen beste talde batzuetan.

Lankidetza-hitzarmenean xedatutakoa garatze aldera, eta koordinazio-eginkizuna sustatze aldera, lantaldeak sortu dira, tokiko eta Segurtasun Saileko partaidetzarekin, eta, besteak beste, honako alderdi hauek jorratu dituzte: Udaltzaingoen antolamendu- eta funtzionamendu-araudiek bete beharko lituzketen esparru-arauak zehaztea; langileen egiturak eta plantillak homogeneizatzea; Udaltzaingoen langileen egiaztapen profesionalerako dokumentazioa berdintzea; hautaketa- eta prestakuntza-irizpide oinarrizkoak finkatzea; informatikaren eta telekomunikazioen arloko estandarrak ezartzea; eta uniforme, intsignia, bereizgarri, ekipo, ibilgailu eta bestelakoen ezaugarri komunak ezartzea.

Taldeen osaera askotarikoa da, eta Udaltzaingoak zerbitzua eman behar dion gizartearen isla, bai eta Euskal Herriko Poliziaren ereduaren ezaugarrien isla ere. Hainbat taldetan, Udaltzaingoen eta Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzaren ordezkariez gain, EUDEL, AJEPLE (Euskadiko Udaltzaingoko Buruen Elkartea) eta toki-eremuan ordezkaritza handiena duen sindikatuko langileen ordezkari batek ere parte hartzen dute. Hala ere, aztertu beharreko zenbait gairi buruzko adituak ere ager daitezke.

Une honetan eratuta eta jardunean dauden lantaldeak honako hauek dira:

 • Esparruko araua lan-taldea:

  Talde honen helburua da, besteak beste, lege-aldaketak aztertzea, eta horiek Udaltzaingoetan duten eragina baloratzea, aldaketetara egokitzea eta edozein arau egitea. Egituraren, plantillen eta abarren homogeneizazioa sustatzea ere bai.

 • Prozedura polizialak lan-taldea:

  Talde honek, besteak beste, Udaltzaingoentzat haien eginkizunekin lotutako prozedurak eta eginkizun horiek aurrera eramateko dagozkien prozedurak egiten ditu: Halaber, horiek berrikusteaz eta eguneratzeaz arduratzen da.

 • Hautapen eta prestakuntza lan-taldea:

  Bere eginkizunen artean, honako hauek nabarmentzen ditu: Udaltzaingoetako funtzionarioen hautaketa eta prestakuntza koordinatzeko, homogeneizatzeko eta lankidetzan aritzeko irizpide komunak ezartzea, udal-autonomia erabat errespetatuz eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari esleitutako eskumenak kontuan izanez.

 • Informatika eta telekomunikazioak lan-taldea

  Informatikaren eta telekomunikazioen arloko estandarrak ezartzen lan egiten du: datuak eta txostenak transmititzeko, eta gorabeherak eta baliabideak kudeatu eta bideratzeko, datuak babesteko araudian xedatutakoa betez. Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko elkarreragingarritasunaz ere arduratzen da.

 • Herritarren Segurtasunaren Babesa lan-taldea

  Interpretazio-irizpideak eta jardunbide egokiak baloratu eta bultzatzen dira Herritarren Segurtasuneko zehapen-araubidea aplikatzean.

 • Berdintasun lan-taldea

  Udaltzaingoetan emakumeen presentzia eta berdintasun-politikak bultzatzea du helburu.

 • Ekipamenduak lan-taldea

  Udaltzaingoetako irudi korporatiboaren koordinazioa lantzen da: uniformeekin lotutako ezaugarri komunak, intsigniak, bereizgarriak, ekipoa, ibilgailuak eta horien gainerako osagarriak, Udaltzaingoen eraginkortasun operatiboa eta identifikazio publikoa bermatzeko helburuz.